Mymoney.dk


Forretningsbetingelser:

  1. Oplysningerne formidlet via webstedet www.mymoney.dk er under stadig forandring og kan uden varsel ændres. Disse oplysninger beskriver kun de serviceydelser og produkter, som følger af webstedet.

  2. Mymoney.dk gør sig store anstrengelser for at sikre, at informationer, der videregives fra webstedet er så korrekte som muligt, og at materielle fejl eller forglemmelser ikke opstår. Brugere og besøgende opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre servicen på Mymoney.dk.

  3. Mymoney.dk kan aldrig blive erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab en bruger eller besøgende måtte lide, herunder, men ikke begrænset til, tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af, at produktet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med trediemand falder bort eller misligholdes samt lignende tabsgivende episoder.

  4. Mymoney.dk er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr og programmer, der kan henføres til teleoperatører, producenter eller serviceudbydere. Mymoney.dk er heller ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Mymoney.dk's kontrol, f.eks. hacking og computervirus. Endvidere er Mymoney.dk ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, der skyldes foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller evt. er pålagt af myndighederne.

  5. Ophavsret/kopiering/links/robottering artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på www.mymoney.dk, stilles til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk/digital form, jvf. ophavsretsloven. Der må tages kopier på papir (print) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Mymoney.dk.
    Såfremt en virksomhed, herunder pressen, får tilladelse til at vise Mymoney.dk (fx oversigter, m.v.), skal det tydeligt fremgå/oplyses, at Mymoney.dk er kilden.

    Det er ikke tilladt at etablere links til www.mymoney.dk, herunder underlagte sider på begge sites, på en sådan måde, at www.mymoney.dk fremtræder i det fremmede website's frame. Dette medmindre, at der er truffet en aftale med Mymoney.dk herom. Mymoney.dk tillader, at der oprettes direkte link til www.mymoney.dk, såfremt den sammenhæng, linket placeres i, ikke strider mod god markedsføringsskik. Mymoney.dk er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som www.mymoney.dk linker til.

  6. Det er enhver brugers eget ansvar at opdatere egne brugeroplysninger, f.x. ændring af email-adresse.

Mymoney.dk